Algemene Voorwaarden

Het onderstaande zijn de algemene voorwaarden van Rick Visuals.

Algemene Voorwaarden van Rick Visuals.
Laatste bewerking: december 2019.

1.0 Definities

1.1. In deze voorwaarden is de opdrachtnemer Rick Visuals (gevestigd en kantoorhoudende te (2806RM) Gouda, aan de Derde Kade 29.

1.2. De wederpartij van de dienstverlener wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als opdrachtgever.

2.0 Algemeen

2.1 Afwijkingen van deze voorwaarden, tevens als afwijkingen van ondertekende offertes en/of overeenkomsten, dienen schriftelijk vastgelegd te worden, tevens als ondertekend te worden door de opdrachtgever en de opdrachtnemer.

2.2. De overeenkomst bevat voor de dienstverlener een inspanningsverplichting; geen resultaat verplichting.

3.0 Offerte

3.1. Voor elke filmproductie zal een offerte worden samengesteld, waarin de opdracht helder wordt omschreven. Alle beschreven voorwaarden zijn van toepassing bij elke filmproductie.

3.2. Offertes zijn altijd vrijblijvend. Bij elke offerte en overeenkomst dient een schriftelijk akkoord.

3.3. Bij akkoord van de offerte accepteert de opdrachtgever deze algemene voorwaarden.

4.0 Reis- en verblijfkosten

4.1. Alle reis- en verblijfkosten worden beschouwd als additionele kosten. Aldoende hoeven deze kosten niet meegenomen te worden in de offerte. Rick Visuals hanteert een vergoeding van €0,23 per gereden kilometer, of de standaard kosten van openbaar vervoer.

5.0 Intellectueel eigendom

5.1. Intellectueel eigendom (workflow, afbeeldingen, montage documenten, etc). zijn van Rick Visuals en worden niet beschikbaar gesteld.

6.0 Copyright

6.1. De opdrachtgever krijgt de copyright op de door hem verstrekte filmproductie, voor doeleinden vastgelegd in de offerte. Indien de behoefte opdoet om naderhand de copyright uit te bereiden, zal dit in samenspraak gaan met Rick Visuals.

6.2. Indien er gebruik gemaakt wordt gemaakt van muziek, afbeeldingen, illustraties en/of beeldmateriaal van derden t.o.v. de opdrachtnemer, is de opdrachtgever aansprakelijk. Hiervoor worden mogelijk kosten doorgerekend.

6.3. Rick Visuals is niet aansprakelijk voor copyrightschending door eventuele claims van derden.

7.0 Videomateriaal (rauwe footage)

7.1. Rauw materiaal, anders dan het eindresultaat, wordt niet beschikbaar gesteld.

7.2. Indien de opdrachtgever het ruwe beeldmateriaal naderhand alsnog wilt, zal ik in samenspraak gaan met Rick Visuals.

7.3. Zonder schriftelijke afspraak over de opslag, zal de footage naar eigen inzicht van Rick Visuals worden bewaard of vernietigd. 

8.0 Afsluiting project

8.1. Vooraf zal een hoeveelheid feedback momenten worden afgesproken in de offerte. Nadat deze (vroegtijdig) voldaan zijn, is het project ‘afgesloten’. Hierbij verliest de opdrachtgever het recht om verdere aanpassingen te laten doen aan de eindmontage van het filmproject. Bij schriftelijke overeenkomst in samenspel met financiële vergoeding kan dit proces naderhand weer opgepakt worden.

8.2. Tijdens deze feedbackmomenten dient de opdrachtgever de zogeheten ‘versie’ niet verder te verspreiden.

9.0 Betaling

9.1. Tenzij anders vastgelegd in de offerte hanteert Rick Visuals een tweedelig betalingsproces. Vijftig proces van het totaalbedrag dient betaalt te zijn voor de productiedatum. De overige vijftig proces dient betaald te worden nadat de productie afgeleverd is.

9.2 Na schriftelijk akkoord van de offerte zal uiteindelijk 30 dagen later een factuur volgen voor de eerste deelbetaling. Deze dient binnen het betalingstermijn voltooid te zijn.

9.3. Het tweede factuur zal uiterlijk 30 dagen na levering van de eindproductie worden verstuurd. Deze dient binnen het betalingstermijn voltooid te zijn.

9.4. De standaard betalingstermijn van het factuur is 30 dagen na ontvangst van het factuur, tenzij hierover schriftelijk andere afspraken gemaakt zijn door de opdrachtgever en opdrachtnemer of op de declaratie een ander betaaltermijn vermeld is. 

10.0 Aansprakelijkheid

10.1. Rick Visuals is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit als resultaat uit deze overeenkomst, tenzij deze opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.

10.2. In het geval dat de dienstverlener een schadevergoeding verschuldigd is aan de opdrachtgever, bedraagt deze schade niet meer dan het offertebedrag. 

11.0 Wijzigingen

11.1. Rick Visuals behoudt het recht om tijdens een samenwerking de algemene voorwaarden te veranderen. De opdrachtgever zal hiertoe geïnformeerd worden indien dit van toepassing is.

Vragen?

Als er nog onduidelijkheden zijn over mijn algemene voorwaarden verduidelijk ik deze graag. Neem hiervoor contact voor mij op.

NEEM CONTACT OP!

Klik op het icoontje

portretfoto van rick cosijn

Copyright © 2018-2020
Rick Visuals