Privacy Statement

Privacy Statement van Rick Visuals
Laatste bewerking: oktober 2018.

Rick Visuals
Derde Kade 29, 2806 RM Gouda
www.rickvisuals.nl
rick@rickvisuals.nl
KvK: 77198784

 

Rick Visuals neemt uw privacy zeer serieus en al zal al uw betreffende informatie op een veilige manier verwerken. Voor vragen over de onderstaande privacy statement kunt u altijd contact opnemen met Rick Visuals; via rick@rickvisuals.nl

Persoonsgegevens
Rick Visuals verwerkt uw persoonsgegevens voor een goed verloop van contact en samenwerking met opdrachtgevers. Deze persoonsgegevens worden door Rick Visuals vergaard doordat u gebruikt maakt van onze diensten en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft versterkt. Hierbij gaat het om uw voor- en achternaam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. 

Doel
Rick Visuals is in het bezit van, en bewaard uw persoonsgegevens voor het effectieve verloop van een samenwerking en zal deze gegevens uitsluitend gebruiken indien nodig voor onze dienstverlening en/of voor wettelijke verplichtingen. 

Rechten
U heeft ten alle tijden het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens.  Indien u dit wenst zal Rick Visuals uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen; in ieder geval niet later dan 1 maand nadat Rick Visuals een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien het verzoek wordt afgewezen zal worden aangegeven op welke grond dit gebeurt is. 

Cookies
Rick Visuals maakt geen gebruikt van cookies of vergelijkbare technieken. 

Derden
Rick Visuals versterkt geen persoonsgegevens met derden, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening of om te voldoen aan wettelijke verplichtingen. 

Bewaartermijn
Het bewaartermijn van alle persoonsgegevens zijn zo lang als noodzakelijk voor de samenwerking waarna deze verwijderd worden, of zo lang als noodzakelijk voor wettelijke verplichtingen. 

Beveiliging
Rick Visuals neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt daarvoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u het gevoel heeft dat uw gegevens niet voldoende beveiligd zijn, neem dan contact op via: rick@rickvisuals.nl

Wijzigingen
Rick Visuals past indien nodig haar privacy beleid aan. Op de website van Rick Visuals is telkens de meest recente versie van de Privacy Statement te vinden.